Jak oszukać społeczeństwo? Oto 10 prostych socjotechnik.

Amerykański lingwista Noam Chomsky specjalista od komunikacji społecznej i socjotechnik, opracował listę 10 najważniejszych sposobów oszukiwania społeczeństwa przez media. Jego zestawienie, pokazuje firmom (i nie tylko) jakimi technikami, w łatwy sposób można nas klientów podejść. Oto lista 10 socjotechnik:

  1. Odwrócenie uwagi. Punkt ten, jest kluczowym elementem kontroli społeczeństwa. Dzięki strategii polegającej na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez elity polityków oraz, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia ta jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki.
  2. Stworzenie problemu i zaproponowania rozwiązania. Tworzymy problem lub sytuacje problemową, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorcy, którzy to będą się domagali podjęcia pewnej reakcji zapobiegawczej. Dla przykładu: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, tak by społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności.
  3. Stopniuj zmiany. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata.
  4. Odwlekaj zmiany. Kolejny sposób zmiany to przedstawienie jej jako tzw: „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.
  5. Rozmawiaj ze społeczeństwem (z klientem) jak z małym dzieckiem. Większość treści do nas skierowanych wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 10 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby dosłownie była w tym wieku.
  6. Skup się na emocjach, nie na refleksji. Wykorzystywanie emocji klientów to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Używanie tej metody otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.
  7. Utrzymaj społeczeństwo w ignorancji i tym, że jest przeciętne. Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia metod kontroli i zniewolenia. Edukacja oferowana w szkołach musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe.
  8. Utrzymuj przekonanie: “Dobrze że jesteś przeciętny”. Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło,  dobrze być głupim, wulgarnym i niewykształconym. Takim społeczeństwem, najlepiej się manipuluje.
  9. Zamień bunt na poczucie winy. Pozwól, aby ludzie wierzyli, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, człowiek będzie żył w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań.
  10. Poznaj ludzi lepiej, niż oni sami siebie. Szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą zarezerwowaną dla wąskich elit. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą.
Polecane:  Najgorsza jest "wieś" w mieście.

Foto: Business Man Home Stock Photo by Matthew Wiebe // avopix.com

News Reporter
Antyblog - blog w którym wytykamy błędy, analizujemy, komentujemy oraz kulturalnie wyszydzamy otoczenie. Posiadając jakieś zdanie ukazujemy prawdziwe realia świata - chorego, brutalnego i czasami dla nas nie do zrozumienia.
Przeczytaj także:
Też tak macie, że jak pierwszy raz jesteście u lekarza…
Loading...
%d bloggers like this: